การอัพเกรดโรงบำบัดน้ำเสีย Shanghai Songjiang West

2019-05-20 ความสำเร็จและ กรณีศึกษา252 มุมมอง

โรงบำบัดน้ำเสีย Shanghai Songjiang West อัพเกรดและปรับปรุงตัวกรองขดอัตโนมัติ

ชื่อโครงการ: Shanghai Songjiang West โรงบำบัดน้ำเสียอัพเกรดและการเปลี่ยนแปลง Automatic Roller Blind Filter

แนะนำโครงการ: ส่วนหน้าของตัวกรองโบลเวอร์พร้อมเอฟเฟกต์เริ่มต้นของตัวกรองอากาศแบบม่านม้วน

ระยะเวลาดำเนินการ: 2015.8

URL เนื้อหาเพิ่มเติม: www.ecolead.cn โทร: 025-57138032