อาหารหนานจิง Dingrong

2019-05-20 ผลลัพธ์และ กรณีศึกษา253 จำนวนการดู

แนะนำโครงการ: บริษัทเป็นบริษัทเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่แข็งในเขตหนานจิง บริษัท ปฏิบัติตามมาตรฐานระดับความสะอาดอย่างเคร่งครัด และดำเนินการบรรจุภัณฑ์ย่อยภายใต้เงื่อนไขของระดับความสะอาด 100 และอุณหภูมิห้อง 12℃ ด้วยมาตรการควบคุมความสะอาดที่เข้มงวด จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการดำเนินการปลอดเชื้อของสเต็กสดเย็นคือการปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ปรับปรุงรสชาติ และขยายระยะเวลาการเก็บรักษา

URL เนื้อหาเพิ่มเติม: www.ecolead.cn โทร: 025-57138032